ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

CONVOCATÒRIA

Us comuniquem que el proper diumenge dia 20 de Gener de 2019, a les 10:30 hores, en primera convocatòria, i a les 11:00 h. en segona i última, esta Societat celebrarà la Junta General Ordinària de Socis a l´Auditori “ Joaquin Rodrigo”, situada a la Pl. Cronista Chabret, nº 6 de Sagunt, d´acord amb el següent

Ordre del dia:

1r. Lectura i aprovació, si escau, de l´acta anterior.

2n. Informe de la Presidència.

3r. Informació dels comptes de l´any 2018.

4t.Pressupost d´ ingressos i de despeses de l´any 2019

5é. Precs i preguntes.

 

El President

 

Signat.: José Elías Bosque Burgos.

 

 

 Us comuniquen  que aquells socis que vulguen disposar dels comptes abans de l´assamblea, estan al seu abast en la secretaria desde el 7 de gener 2019.

Sagunt, 19 de Decembre de 2018